Alle samlinger
FAQ
Navngiv din portefølje
Navngiv din portefølje

Du kan navngive din(e) portefølje(r), så du let får et overblik over dine investeringer.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Det er muligt for dig, at navngive din(e) portefølje(r).

Dvs. i stedet for at porteføljen eksempelvis hedder 'Frie midler - risiko 10' kan du kalde den 'Opsparing', 'Min formue' eller hvad du nu måtte have lyst til at kalde de enkelte porteføljer.

Det er særligt relevant, hvis du har flere depoter og gerne vil danne dig et bedre personligt overblik over dine penge.

Sådan gør du:

Du skal logge ind på din profil fra en computer.

Når du er logget ind, skal du klikke på 'MERE' hvorefter en boks åbnes.

I den boks skal du være i feltet 'Information'.

Under porteføljens nuværende navn klikker du på 'Omdøb portefølje'.

Omdøb til det ønskede navn og gem ved at klikke på knappen 'Omdøb'.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?