Alle samlinger
SKAT
Hjælp til SKAT?
Hjælp til SKAT?

NORD.investments yder ikke skatterådgivning

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

NORD.investments yder ikke skatterådgivning. Dog kan du, her i vores FAQ under 'SKAT', læse mere om hvordan din gevinster/tab indberettes samt hvordan din(e) investering(er) beskattes.

Har du brug for hjælp til for eksempel at tyde din årsopgørelse eller udfylde din forskudsopgørelse, så bedes du rette henvendelse direkte til SKAT.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?