Alle samlinger
FAQ
Kom i gang med investering for 10.000 kr.
Kom i gang med investering for 10.000 kr.

Hos NORD.investments er minimum for investering 10.000 kr.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Hos NORD.investments kan du starte din frie midler investering for helt ned til 10.000 kr. Du kan læse mere om det i vores blogindlæg om det her.
Så snart du har en portefølje på de minimum 10.000 kr., er der ikke nogen minimumsgrænser for yderligere investering. Du kan eksempelvis vælge at indbetale 1.000 kr. om måneden til investering.

Du kan starte med at tage en gratis investeringsplan her.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?