Særlige vilkår/rettigheder:

Afhængig af hvornår du har oprettet din ratepensionsordning, kan denne for eksempel indeholde retten til at få pensionen udbetalt som 60-årig.

Så længe du foretager en flytning af hele ratepensionsordningen, følger alle eksisterende vilkår/rettigheder med til NORD. Dette er lovgivningen på pensionsområdet.

På samme måde som en eventuel 60-års ret følger andre særlige vilkår også med, hvis du vælger at flytte hele din ratepensionsordning.

Afhængig af din egen økonomiske situation, kan der ske en modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.

Forsikringer:

Har du forsikringer tilknyttet en/flere af dine pensionsordninger, så kan man på nuværende tidspunkt ikke flytte dem med hen til NORD.

Det er dermed dit eget valg, om du ønsker at opsige forsikringerne eller ej.

Deloverførsler af pension(er):

Har du en for eksempel en ratepensionsordning, kan du på nuværende tidspunkt ikke dele denne ratepension op, således at noget af ratepensionen flyttes til NORD, mens resten forbliver hos nuværende pensionsselskab/pensionskasse/pengeinstitut/bank. Du skal derfor flytte hele din pensionsordning.

Sammenlægning af pensioner:

Har du flere af den samme slags pensionsordninger hos enten dit pensionsselskab/pensionskasse/pengeinstitut/bank, og ønsker at disse sammenlægges, skal denne sammenlægning foretages inden en eventuel flytning til NORD.

Indbetaling:

Såfremt din pensionsordning er en, som enten du eller din arbejdsgiver indbetaler på, vil det ikke være muligt at flytte denne. Vil du alligevel gerne have din pensionsordning flyttet, skal du inden da have kontaktet det nuværende pensionsselskab, for at sørge for, at alle indbetalinger stoppes inden flytningen.

Fandt du dit svar?