Alle samlinger
ETF guide
Hvordan ser jeg hvad min portefølje indeholder?
Hvordan ser jeg hvad min portefølje indeholder?

Du kan let se præcis hvad din portefølje indeholder via din profil på NORDs hjemmeside.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

For at se et overblik over hvad dine ETF'er indeholder, skal du logge ind på din profil. Det kan du gøre her. Når du er logget ind skal du klikke på ‘Mere’ og derefter klikke på ‘Se din investeringsplan eller skift din risikoprofil’.

Derinde kan du se din porteføljes forventede afkast, dine totale årlige omkostninger samt en fordeling af de aktivklasser som er med til at udgøre din risikoprofil’s portefølje.

Længst nede finder du din portefølje. Du kan klikke ind på hver enkel af dine ETF'er, for at komme direkte til ETF-udbyderens hjemmeside og dermed få et overblik over de aktier og/eller obligationer som ejer andele i.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?