Alle samlinger
Investeringsmetode
Hvordan overvåges og rebalanceres min portefølje?
Hvordan overvåges og rebalanceres min portefølje?
Din portefølje overvåges konstant og den vedligeholdes
Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret for mere end en uge siden

Overvågning og rebalancering af porteføljen

Din portefølje rebalanceres løbende, når der opstår større procentvise stigninger eller fald i en/flere af dine syv ETF'ere. I praksis går det ud på at købe og sælge ETF’ere, således at din portefølje holder den samme procentvise fordeling af værdipapirer i forhold til din risikoprofil. Der rebalanceres, når en af dine ETF'ere har forskudt sig til end anden risikoprofil end din initiale risikoprofil. Rebalancering af din portefølje sker dog først efter du har givet accept til et givent rebalanceringsforslag fremsendt af os.

I forbindelse med rebalanceringen betaler du handelsomkostninger på 0,14 % og en valutamarginal på 0,17 % af de handlede ETF'eres værdi. Du kan læse mere om priserne her.

Hvorfor skal man rebalancere?

Over tid vil der efter al sandsynlighed opstå nogle forskydninger i din portefølje.
Det kan være, at aktierne stiger meget i en periode, hvor obligationerne falder. I sådan en situation, vil risikoen være blevet større, fordi porteføljen består af en større procentdel aktier end tidligere. Her vil der derfor sælges lidt af dine ETF’ere, der indeholder aktier og i stedet købes op i dem, der indeholder obligationer. Omvendt, hvis obligationerne stiger og aktierne falder vil det modsatte være gældende, hvor der sælges lidt ud af dine ETF´ere, der indeholder obligationer og i stedet købes op i nogle, der indeholder aktier. Din portefølje justeres derved tilbage til det oprindelige risikoniveau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Besvarede dette dit spørgsmål?