Alle samlinger
Investeringsmetode
Hvordan overvåges og rebalanceres min portefølje?
Hvordan overvåges og rebalanceres min portefølje?

Din portefølje overvåges konstant og den vedligeholdes

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Overvågning og rebalancering af porteføljen

Din portefølje rebalanceres løbende, når der opstår større procentvise stigninger eller fald i en/flere af dine forskellige ETF'ere. I praksis går det ud på at købe og sælge ETF’ere, således at din portefølje holder den samme procentvise fordeling af værdipapirer i forhold til din risikoprofil. Der rebalanceres, når en af dine ETF'ere har forskudt sig til end anden risikoprofil end din initiale risikoprofil. Rebalancering af din portefølje sker dog først efter du har givet accept til et givent rebalanceringsforslag fremsendt af os.

I forbindelse med rebalanceringen betaler du handelsomkostninger på 0,14 % og en valutamarginal på 0,17 % af de handlede ETF'eres værdi. Du kan læse mere om priserne her.

Hvorfor skal man rebalancere?

Over tid vil der efter al sandsynlighed opstå nogle forskydninger i din portefølje.
Det kan være, at aktierne stiger meget i en periode, hvor obligationerne falder. I sådan en situation, vil risikoen være blevet større, fordi porteføljen består af en større procentdel aktier end tidligere. Her vil der derfor sælges lidt af dine ETF’ere, der indeholder aktier og i stedet købes op i dem, der indeholder obligationer. Omvendt, hvis obligationerne stiger og aktierne falder vil det modsatte være gældende, hvor der sælges lidt ud af dine ETF´ere, der indeholder obligationer og i stedet købes op i nogle, der indeholder aktier. Din portefølje justeres derved tilbage til det oprindelige risikoniveau.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?