Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for personligt ejede virksomheder som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber, at spare op i virksomheden.

PwC har skrevet denne artikel vedrørende skatteforhold. Her fremgår det, at iShares ETF'ere kan erhverves for midler under virksomhedsordningen.

Af nedenstående artikel fra Dansk Aktionærforening fremgår det, at ETF'erne er særligt interessante, da du i virksomhedsskatteordningen kun kan have lagerbeskattede produkter. Læs artiklen her.

Af Fondsmæglerselskabet Miranovas hjemmeside fremgår det, at man frit kan investere i ETF’ere, i virksomhedsordningen. Læs mere om det her.

De nuværende ETF´ere der anvendes i NORD's porteføljer er akkumulerende og beskattes efter lagerprincippet.

Hverken NORD eller NORD's partnerbank yder skatterådgivning og vi anbefaler, at du rådfører dig med din revisor, inden du investerer midler opsparet i VSO. Dette anbefales for at sikre, at en investering ikke medfører skattepligtige hævninger.

Vil du vide mere omkring ETF'ere generelt? Læs mere i vores guide til ETF'ere her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?