Alle samlinger
SKAT
ETFer og skat
ETFer og skat
Beskatningen er individuel og afhænger af depottype
Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret for mere end en uge siden

Bedre skatteregler for ETFer

Det er fra 2020 mere attraktivt at investere i visse registrerede udenlandske aktiebaserede investeringsfonde, der nu beskattes som aktieindkomst (ligesom de danske aktiebaserede investeringsforeninger bliver). Læs mere om de skattereglerne her og se listen over de registrerede udenlandske fonde her.

Hos NORD bliver du selvfølgelig investeret i udvalgte aktiebaserede fonde, der fra 2020 beskattes som aktieindkomst.
Se helt konkret hvilke fonde ved at tage en gratis investeringsplan her.

ETF'er i et almindeligt opsparingsdepot (frie midler)

Hvis du investerer i ETF'er for frie midler via NORD, bliver afkast på de aktiebaserede ETF'er beskattet som aktieindkomstskat årligt efter lagerbeskatningsprincippet. Eventuelle tab kan modregnes i positiv aktieindkomst for året eller i kommende år.
Gældende skattesatser under/over progressionsgrænsen for aktieindkomstskat på afkastet, er på 27 % (på de første 58.900 kr. i 2023) og derefter 42 %.

De obligationsbaserede ETF'er bliver beskattet som kapitalindkomstskat (hvilket eksempelvis renteindtægter også gør) efter lagerbeskatningsprincippet. Tab kan modregnes eventuelle positive kapitalindkomster eller anden positiv indkomst. Kapitalindkomstskatten afhænger af dine personlige indtægts- og udgiftsforhold, og du kan ende med blive beskattet procentvist hårdere af dine gevinster end hvad du kan opnå af procentvise fradrag på obligationsfondene ved tab. Der kan altså være forskel på skatten, når man har gevinst eller tab.


Du kan læse om de gældende skattesatser for kapitalindkomst og aktieindkomst her.

ETF'er i et selskabsdepot (ApS, A/S mv.)

Gevinster på ETF’er medregnes i selskabets indkomst. Tab fratrækkes ligeledes i selskabsindkomsten. Som for privatpersoner opgøres gevinst og tab i henhold til lagerprincippet. Gældende skattesats kan du finde her. I 2023 er den på 22 %.

ETF'er i et pensionsdepot (ratepensions-, aldersopsparings-, og kapitalpensionsdepot)

Når det drejer sig om løbende beskatning af pensionsmidler, er skatten af eventuelt positivt pensionsafkast altid på 15,3 %. Pensionsskatten kaldes PAL-skat og den er årligt lagerbeskattet - dvs. at du årligt betaler skat efter dit samlede pensionsafkast på en given pensionsordning, hvis du har haft et positivt afkast et givent år. Omvendt modregnes negativ PAL-skat fra et givent år, i fremtidige års positive pensionsafkast.

Beregn din aktieskat

Mange tror aktieskat er kompliceret. Det er det også, men vi har gjort det nemt for dig. Ved hjælp af få indtastninger får du et pejlemærke om, hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for dig. Du kan beregne din aktieskat her.

Indberetning til Skat

Du skal som privatperson ikke selv indberette eventuelle gevinster/tab på dine ETF'er i NORD's partnerbank, Saxo Bank. Disse indberettes automatisk til Skat af Saxo Bank og fremgår af din selvangivelse. Det anbefales dog, at du kontrollerer oplysningerne, når du kan se dem på Skat's hjemmeside.

Du kan læse mere om ETF'er i vores guide til ETF'er her.
Vi har også skrevet mere om beskatning af ETF'er her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Besvarede dette dit spørgsmål?