Nye og bedre skatteregler for ETF'er

Det er fra 2020 mere attraktivt at investere i visse registrerede udenlandske aktiebaserede investeringsfonde, der fremover beskattes som aktieindkomst (ligesom de danske aktiebaserede investeringsforeninger bliver i dag). Læs mere om de nye skatteregler her og se listen over de registrerede udenlandske fonde her.
Hos NORD bliver du selvfølgelig investeret i udvalgte aktiebaserede fonde, der fra 2020 af beskattes som aktieindkomst.

ETF'er i et almindeligt opsparingsdepot (frie midler)

Hvis du investerer i ETF'er for frie midler via NORD, bliver afkast på de aktiebaserede ETF'er beskattet som aktieindkomstskat efter lagerbeskatningsprincippet årligt. Eventuelle tab kan modregnes i positiv aktieindkomst for året eller i kommende år.
Gældende skattesatser under/over progressionsgrænsen for aktieindkomstskat på afkastet, er i 202027 % (på de første 55.300 kr.) og derefter 42 %.

De obligationsbaserede ETF'er bliver beskattet som kapitalindkomstskat (hvilket eksempelvis renteindtægter også gør) efter lagerbeskatningsprincippet. Tab kan modregnes eventuelle positive kapitalindkomster eller anden positiv indkomst. Kapitalindkomstskatten afhænger af dine personlige indtægts- og udgiftsforhold.


Du kan læse om de gældende skattesatser for kapitalindkomst og aktieindkomst her.

ETF'er i et selskabsdepot (ApS, A/S mv.)

Gevinster på ETF’er medregnes i selskabets indkomst. Tab fratrækkes ligeledes i selskabsindkomsten. Som for privatpersoner opgøres gevinst og tab i henhold til lagerprincippet. Gældende skattesats kan du finde her. I 2020 er den på 22 %.

ETF'er i et pensionsdepot (ratepensions-, aldersopsparings-, og kapitalpensionsdepot)

Når det drejer sig om løbende beskatning af pensionsmidler, er skatten af eventuelt positivt pensionsafkast altid på 15,3 %. Pensionsskatten kaldes PAL-skat og den er årligt lagerbeskattet - dvs. at du årligt betaler skat efter dit samlede pensionsafkast på en given pensionsordning, hvis du har haft et positivt afkast et givent år. Omvendt modregnes negativ PAL-skat fra et givent år, i fremtidige års positive pensionsafkast.

Beregn din aktieskat

Mange tror aktieskat er kompliceret. Det er det også, men vi har gjort det nemt for dig. Ved hjælp af få indtastninger får du et pejlemærke om, hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for dig. Du kan beregne din aktieskat her.

Indberetning til Skat

Du skal som privatperson ikke selv indberette eventuelle gevinster/tab for dine ETF'er via NORD's partnerbank, Saxo Bank. Disse indberettes automatisk til Skat af Saxo Bank og fremgår af din selvangivelse. Det anbefales dog, at du kontrollerer oplysningerne, når du kan se dem på Skats hjemmeside.

Du kan læse mere om ETF'ere i vores guide til ETF'ere her. Vi har også skrevet mere om beskatning på ETF'ere her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?