Alle samlinger
ETF guide
Hvilke risici, er der forbundet ved investering i ETF'ere?
Hvilke risici, er der forbundet ved investering i ETF'ere?

Der er forskellige mindre risici forbundet ved investering i ETF'ere.

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

En af de potentielle ulemper ved en ETF er, at fordi den ikke altid replikerer 100 % aktiverne, i det indeks den forsøger at følge, kan der være en mindre difference mellem dens afkast og indeksets afkast - differencen kan være i investors favør såvel som i investors disfavør.

Herudover skal det nævnes, at ETF'ere ofte udlåner en mindre del af dens aktiver ud og derigennem får en mindre indtægt - det kan sommetider betyde, at ETF'en slår det passive benchmark. Endda også efter omkostninger er medregnet.

De ETF’er, der bruges, bliver handlet i Euro, som er tæt bundet op på den danske krones kurs. De værdipapirer som ligger inde i ETF´ en handles i forskellige valutaer. Den primære valuta eksponering ud over Euro er derfor amerikanske dollars, hvilket betyder at din portefølje vil blive påvirket i kursen mellem amerikanske dollars og Euro’en. Det er den samme valutarisiko, som hvis du for eksempel køber amerikanske aktier som Apple og Google.

Man kan eliminere valutarisikoen ved at anvende en såkaldt ”hedge”. NORD anvender ikke hedging, da valutaeksponeringen bidrager med en øget spredning i porteføljen. Derudover er hedging forbundet med yderligere omkostninger.

I det meget usandsynlige tilfælde, at en ETF-udbyder skulle gå konkurs, vil du stadig have ejerskab over det du ejer af ETF'ernes aktiver (de bagvedliggende værdipapirer), som er øremærket og som opbevares hos en separat depotbank.
Ved en konkurs, vil de bagvedliggende papirer således blive solgt og værdien af dem udbetalt til dig som investor.

Du kan læse mere om ETF'ere vores guide til ETF'ere her.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?