Frie midler og virksomhedsmidler:

Når du tager en gratis investeringsplan, så kan du se det forventede afkast for din anbefalede portefølje op til 30 år fremadrettet. Afkastene er beregnet ud fra forventede afkastdata fra Blackrock (september 2021) og baserer sig på 15-årige estimater.

Herunder fremgår de forventede årlige afkast (før omkostninger) for NORDs 20 forskellige risikoprofiler samt NORDs 100 % aktieportefølje.
Der forventes de samme afkast for de ansvarlige porteføljer og standardporteføljerne.

Du kan i øvrigt se alle porteføljernes historiske afkast siden 1999 og meget andet på vores afkastside her.

Pensionsmidler:

Herunder fremgår de forventede årlige afkast for NORDs 6 forskellige pensionsrisikoprofiler (før omkostninger). De er også beregnet ud fra forventede afkastdata fra Blackrock (september 2021) og baserer sig ligeledes på 15-årige estimater:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?