Alle samlinger
FAQ
Kan jeg ikke blot selv investere i en portefølje bestående af ETF'ere?
Kan jeg ikke blot selv investere i en portefølje bestående af ETF'ere?

Jo, men det kræver både tid, viden og du skal selv betale handels-, veksle- og depotgebyromkostninger.

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

Jo, det kan du og du skal være velkommen til at replikere vores porteføljer og selv handle dem via din egen bank eller anden handelsplatform. 

Men du skal dog være opmærksom på, at du så selv skal bruge tid og have den viden der skal til, for løbende at rebalancere samt overvåge din portefølje.

Du skal også være opmærksom på, at du selv skal betale handels-, depot- og veksleomkostninger og at disse formentlig vil være dyrere for dig end for os, da vi gennemfører mange store ordrer og samtidig har adgang til markedets bedste priser. 

Så det er formentlig ikke meget du sparer ved selv at gøre alt arbejdet.

Læs mere om hvorfor du ikke selv skal investere passivt i blogindlægget:
Hvad NORD tilbyder og hvorfor du ikke selv skal investere passivt


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?