Alle samlinger
Generelt om investeringer
Hvad er tidsvægtet afkast?
Hvad er tidsvægtet afkast?

Det tidsvægtede afkast kan forstås som det opnåede afkast "renset" for eventuelle ind- eller udbetalinger undervejs i investeringsperioden.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Hvad er tidsvægtet afkast?

I NORDs app kan man se ens afkasttal både i procent og i kroner.

Tallene viser noget vidt forskelligt, hvis man under investeringsperioden har lavet ind- eller udbetalinger.

Afkastet i procent viser, hvad ens investeringer har genereret i procent efter omkostninger. Det er det procentvise afkast man i investeringsperioden har opnået og tallet er renset for eventuelle ind- eller udbetalinger.
Det kaldes tidsvægtet afkast (Time-Weighted Return [TWR]) og det er en international beregningsstandard. Hvis du vil læse mere om afkasttallet, så søg på Global Investment Performance Standards [GIPS].
Tidsvægtet afkast gør det muligt, at sammenligne ens afkast med andre afkast.

Du kan finde konkrete eksempler på henholdsvis afkast i kr. og tidsvægtet afkast i blogindlægget: Hvad er tidsvægtet afkast?


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?