Hvad er tidsvægtet afkast?

I NORDs app kan man se ens afkasttal både i procent og i kroner.

Tallene viser noget vidt forskelligt, hvis man under investeringsperioden har lavet ind- eller udbetalinger.

Afkastet i procent viser, hvad ens investeringer har genereret i procent efter omkostninger. Det er det procentvise afkast man i investeringsperioden har opnået og tallet er renset for eventuelle ind- eller udbetalinger.
Det kaldes tidsvægtet afkast (Time-Weighted Return [TWR]) og det er en international beregningsstandard. Hvis du vil læse mere om afkasttallet, så søg på Global Investment Performance Standards [GIPS].
Tidsvægtet afkast gør det muligt, at sammenligne ens afkast med andre afkast.

Du kan finde konkrete eksempler på henholdsvis afkast i kr. og tidsvægtet afkast i blogindlægget: Hvad er tidsvægtet afkast?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?