Alle samlinger
FAQ
Kan man oprette en fælleskonto?
Kan man oprette en fælleskonto?

Ja, det er muligt at få en fælleskonto til investering via NORD.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Det er muligt at få en fælleskonto til investering via NORD
Som ægtepar er det muligt at få oprettet en fælleskonto i Saxo Bank, til investering via NORD.investments. Fælleskontoen giver mulighed for at samle sine investeringer, der er ligeligt fordelt imellem partnerne. Der er dog et minimumskrav på investering for mindst 100.000 kr., før man kan få lov til at få oprettet en fælleskonto.

Hvad koster det at have en fælleskonto?
Det koster akkurat det samme at investere via en fælleskonto, som når man investerer individuelt via NORD. Det vil helt konkret sige, at de maksimale totale årlige omkostninger er på 0,75 %.

Hvem kan få en fælleskonto?
Dem der mindst forventer at investere 100.000 kr.

Hvordan får man oprettet en fælleskonto?
For at få en fælleskonto, skal I påbegynde den første del af oprettelsen som privatkunde her (Vigtigt: I skal stoppe oprettelsen undervejs ved punktet "OPRETTELSE AF PRIVAT KONTO I SAXO BANK" - punkt 1 ud af 3).
Skriv herefter til [email protected] eller ring på telefon: +45 7196 9628 og orienter os om, at I ønsker et fælleskonto.
Derefter sender vi jer nogle dokumenter i skal udfylde i forbindelse med oprettelsen af fælleskontoen.
Husk at oplyse i ønsker en standard- eller ansvarlig portefølje samt hvilken risikoprofil I ønsker.


NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?