Når du har overført midler til din konto i vores partnerbank, Saxo Bank, investeres de hurtigst muligt for dig (så snart de altså når en vis minimumsgrænse).
Minimumsindskuddet før der investeres for dig er 10.000 kr.

Ved investering af dine midler vil der altid stå lidt kontanter tilbage på din konto. Det skyldes følgende tre grunde:

  • Ved den jævnlige rebalancering af din portefølje, skal der være en vis kontantbeholdning til rådighed.
    Denne beholdning skal blandt andet dække valutavekslingsomkostninger og sikre, at du kan rebalanceres så tæt på din initiale risikoprofil som overhovedet muligt.

  • Den mindre kontantbeholdning på din konto i partnerbanken skal også være med til at dække de månedlige depotgebyrer der trækkes.

  • Din risikoprofils portefølje (bestemt ud fra den risikoscore du får efter at have besvaret spørgsmål i investeringsplanen), vil desuden aldrig kunne rammes 100 %, hvilket blandt andet skyldes, at de ETF'ere der investeres i, har en vis stykpris (kurs).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.


Fandt du dit svar?