De syv fonde (ETF'ere) partnerbanken investerer i, er alle akkumulerende fonde - dvs. ingen af dem udbetaler udbytte til investeringsbevishaverne.

Fondene modtager dog stadigvæk udbytte fra mange af deres underliggende værdipapirer og disse reinvesteres løbende i de respektive fonde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?