De syv fonde (ETF'ere) der investeres i, er alle akkumulerende fonde - dvs. ingen af dem udbetaler udbytte til investeringsbevishaverne. Fondene modtager dog stadigvæk udbytte fra mange af deres underliggende værdipapirer og disse reinvesteres løbende i de respektive fonde.

De fleste NORDs pensionsporteføljer (5 ud af 6) består dog af 10 forskellige fonde, hvor 3 af dem løbende udbetaler udbytter til dig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?