Har du brug for en LEI-kode?
Ny EU-lovgivning påkræver, at såkaldte "juridiske enheder" -- herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, foreninger, fonde med flere skal have en identificeringskode for at kunne købe og sælge værdipapirer. Koden kaldes for en LEI-kode, som er en forkortelse for Legal Entity Identifier.

Hvad er baggrunden for LEI-koden?
En LEI-kode er et registreringsnummer, der kan identificere juriske personer internationalt og kan betragtes som et internationalt CVR-nummer. Fra juli 2018 indberettes alle handler af værdipapirer sammen med LEI-koden til tilsynsmyndighederne, som så kan overvåge finansielle transaktioner og dermed bedre forebygge finansielle kriser m.v.

Hvad koster LEI-koden?
Oprettelse af en LEI-kode koster ca. 500 kr. det første år.

I efterfølgende år vil der være et årligt gebyr på ca. 2/3 af oprettelsesudgiften. Gebyret dækker driften af LEI-systemet. Der er altså ikke tale om et gebyr eller lignende til NORD eller NORDs partnerbank, men en EU-bestemt omkostning for investorer med et CVR-nummer. 

Hvad skal du gøre, hvis du investerer som juridisk enhed?
Anskaf dig en LEI-kode hos en LEI-kodeudsteder.
Sammenligningsportal af LEI-kode udbydere:
Lei-koder

Du kan eksempelvis ansøge om koden hos:
LEI Service (dansk udbyder)

Leikode (dansk udbyder)
Leinummer (dansk udbyder)

Leiregister
Nordlei
Gmeiutility
Lseg

Du kan læse mere om baggrunden for LEI-koden hos Finanstilsynet her.

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til NORD.

Kan du ikke huske din LEI-kode, er det muligt du kan slå den op her via dit navn eller CVR-nummer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?