Kunder hos NORD er via vores partnerbank investeret i 20 forskellige porteføljer, alt efter risikoprofil. I året  "3. januar 2017 til d. 28. december 2017" har de alle givet positive afkast.

Afkastet i tabellen afspejler markedsafkastet. Som kunde hos NORD og vores partnerbank er du investeret i såkaldte passive investeringsfonde (ETF'ere). De følger markedsafkastet, og porteføljernes afkast følger således den globale markedsudvikling.

Tabellen viser afkastet for kunder, der har været investeret i hele 2017 (fra januar 2017 til og med december 2017). Afkastet er eksklusive omkostninger til NORDs partnerbank. Disse omkostninger afhænger af, hvor stort et beløb du har investeret, men vil for en gennemsnitskunde ligge tæt på 0,5 %.

Nedenfor fremgår den grafiske udvikling for porteføljerne svarende til risikoprofil 1 (blå) & 20 (rød).

På grafen kan du se, at de to porteføljer bevæger sig i samme retning, men at den røde har større udsving. Det skyldes, at risikoprofil 20 blandt andet indeholder flere aktier end hvad risikoprofil 1

Konsekvensen af et højere forventet afkast på langt sigt er større udsving. Man kan eksempelvis se, at i perioden fra juli - september var afkastet stabilt for risikoprofil 1, mens det var negativt for risikoprofil 20, jf. markeringen i figuren. 

  • Porteføljen for risikoprofil 1 indeholder 28 % aktier, 70 % obligationer og 2 %  ejendomme.  

  • Porteføljen for risikoprofil 20 indeholder 80 % aktier, 10 % obligationer og 10 %  ejendomme.

Husk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Hvis du vil se de historiske afkast for de 20 NORD'S partnerbanks porteføljer tilbage fra år 1999 så klik her.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?