Hvis du investerer for frie midler i ETF'ere, er du selv ansvarlig for at indberette afkast til skat. NORD og NORD's partnerbank gør dog indberetningen til skat næsten automatisk, ved årligt at sende dig en opgørelse over dit positive/negative afkast, så du blot kan angive det på din selvangivelse. Ønsker du, at få frigivet likviditet til at betale din skat med, kan du også til enhver tid gøre dette - du skal blot bede os om det.

Du skal være opmærksom på, at en ETF i skattemæssig forstand, opfattes som en udenlandsk investeringsforening. Det betyder, at hvis du ejer en ETF i et almindeligt frit opsparingsdepot, så vil dit afkast blive beskattet som kapitalindkomst fremfor som aktieindkomst. Det betyder at man bliver lagerbeskattet og dvs. at skatten af afkastværdien skal betales hvert år, også selvom man ikke har solgt sin ETF.

Det uafhængige institut Morningstar, har lavet en analyse, der undersøger skatteforholdene for forskellige personprofiler. Her konkluderes det, at skatten på ETF'ere ikke nødvendigvis er ugunstig, som mange ellers kunne fristes til at tro.
Det konkluderes, at investorerne i flere tilfælde ville have været bedre tjent med, at vælge en udenlandsk fond og være underlagt de skatteregler som er forbundet hermed - netop som det er tilfældet med ETF'ere, fremfor en dansk investeringsforening. Læs artiklen fra Morningstar her.

Mange danskere har lån og renteudgifter, de kan trække fra, derfor kan de med fordel investere i ETF’er for frie midler i stedet for i danske investeringsforeninger.

Læs eventuelt også følgende skatteinformation udarbejdet af Ernst & Young, for Blackrock (iShares), der er en af de største udbydere af ETF´ere:
Beskatning af danske investorer (iShares).

Skatten afhænger af dine personlige forhold. Skat er komplekst og individuelt og hverken NORD eller vores partnerbank yder skatterådgivning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORD.investments A/S er en teknologi- og marketingvirksomhed. Bankservices og investeringsrådgivning leveres af NORDs partnerbank Københavns Andelskasse. NORD.investments A/S yder derfor hverken investerings- eller skatterådgivning.

Fandt du dit svar?