Overvågning og rebalancering af porteføljen

Partnerbanken står løbende for at rebalancere din portefølje, når der opstår større procentvise stigninger eller fald i aktivklasserne. Det foregår rent systematisk og datadrevet. I praksis går det ud på at købe og sælge ETF’ere, således at din portefølje holder den samme procentvise fordeling af værdipapirer i forhold til din risikoprofil. Der rebalanceres, når fordelingen har forskudt sig mere end en fastsat grænse – hvilket normalt sker 1-3 gange om året.

Du betaler ingen handelsomkostninger ved rebalanceringen, men der opstår et vekslegebyr, når der veksles mellem Euro og DKK.

Hvorfor skal man rebalancere?

Over tid vil der efter al sandsynlighed opstå nogle forskydninger i din portefølje.
Det kan være, at aktierne stiger meget i en periode, hvor obligationerne falder. I sådan en situation, vil risikoen være blevet større, fordi porteføljen består af en større procentdel aktier end tidligere. Her vil Partnerbanken derfor gå ind og sælge lidt af dine ETF’ere, der indeholder aktier og i stedet købe op i dem der indeholder obligationer. Omvendt, hvis obligationerne stiger og aktierne falder vil Partnerbanken så gøre det modsatte og sælge lidt ud af dine ETF´ere, der indeholder obligationer og i stedet købe nogle, der indeholder aktier. Din portefølje justeres dermed tilbage til det oprindelige risikoniveau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORD.investments A/S er en teknologi- og marketingvirksomhed. Bankservices og formuepleje leveres af NORDs partnerbank Københavns Andelskasse. NORD.investments A/S yder derfor hverken investerings- eller skatterådgivning.

Fandt du dit svar?