Aktivallokeringen er den overordnede procentvise fordeling af værdipapirerne i din portefølje. Altså den procentvise fordeling mellem f.eks. aktier, obligationer og fast ejendom.

De konkrete aktivklasser der anvendes til din porteføljesammensætning, er obligationer, aktier & fast ejendom. 

Der aktivallokeres optimalt for at opnå det største risikojusterede afkast på porteføljerne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORD.investments A/S er en teknologi- og marketingvirksomhed. Bankservices og formuepleje leveres af NORDs partnerbank Københavns Andelskasse.
NORD.investments A/S yder derfor hverken investerings- eller skatterådgivning.

Fandt du dit svar?