Giv dit barn en god start på voksenlivet.
Du kan via NORD's app oprette en konto for mindreårige i NORD's partnerbank, København Andelskasse.

Ved at oprette en konto for mindreårige, kan følgende fordele opnås:

  • Fortjeneste eller tab på ETF'erne beskattes hos barnet som kapitalindkomst og barnet har i 2018 et personfradrag på 34.500 kr. Det vil sige, at gevinster muligvis kan være skattefrie for barnet.
  • Børn har ofte en lang investeringshorisont, der jo giver mulighed for højere afkast.
    Indskydes eksempelvis 30.000 kr. på barnets konto i partnerbanken ved barnets fødsel, med et forventet årligt afkast på 6,5 % (det forventede afkast for risikoprofil 20), vil de 30.000 kr. havde udviklet sig til lidt over 93.000 kr. når barnet er blevet 18 år gammel.

Dog kræver en konto for mindreårige følgende:

  • En værge, der i forvejen er investeret hos NORD via partnerbanken.
  • Der kræves altid et minimumsindskud på 30.000 kr. før pengene investeres - også for et barn.

Vær opmærksom på:

  • Hvad der er det maksimale gaveindskud for forældre til børn hos Skat.
  • Bemærk, at en konto til mindreårige ikke kan sidestilles med en traditionel børneopsparing. Modsat en traditionel børneopsparing, er der ikke nogen øvre grænse for, hvor meget du må indsætte og opsparingen kan hæves når som helst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORD.investments A/S er en teknologi- og marketingvirksomhed. Bankservices og investeringsrådgivning leveres af NORDs partnerbank Københavns Andelskasse. NORD.investments A/S yder derfor hverken investerings- eller skatterådgivning.

Fandt du dit svar?