OBS (seneste nyt pr. 12 november 2017):
En erhvervspakke er besluttet og træder i kraft i 2019. Det vil forbedre skattevilkårerne for personer, der bl.a. sparer op i udenlandske ETF'ere.
Den medvirker, at der indføres en mere ensartet beskatning af investeringsinstitutter, hvor afkastet for alle investorer i aktiebaserede investeringsselskaber beskattes som aktieindkomst. Læs mere om den nye erhvervspakke her (side 6, punkt 1.5) og/eller artikler fra Business og Finans.

Læs mere om den nye erhvervspakke her (side 6, punkt 1.5) eller artikler fra Business og Finans.

ETF'ere beskattes forskelligt, alt efter om du investerer for frie midler, via selskab eller pension.

ETF'ere i et almindeligt opsparingsdepot (frie midler)
Hvis du investerer i ETF'ere for frie midler enten selv eller eksempelvis via NORD's partnerbank, bliver afkast beskattet hvert år som kapitalindkomst (hvilket eksempelvis renteindtægter også gør) fremfor aktieindkomst, da en ETF i skattemæssig forstand opfattes som en udenlandsk investeringsforening - også selvom du ikke har solgt og realiseret eventuelt afkast. ETF'ere bliver altså på nuværende tidspunkt beskattet efter lagerprincippet. Tab kan også trækkes fra og kan derved benyttes til modregning af positive kapitalindkomster. Ens nettokapitalindkomst er den man ender med at blive beskattet af. Nettokapitalindkomsten er ens positive kapitalindkomst for året fratrukket ens negative kapitalindkomst for året.

Kapitalindkomstskatten afhænger altså af dine personlige indtægtsforhold.
Du kan læse om de gældende skattesatser for kapitalindkomst her.

Mange danskere har eksempelvis lån og renteudgifter, de kan trække fra, hvorfor de i mange tilfælde med fordel kan investere i ETF’ere for frie midler.

Det uafhængige institut Morningstar, har lavet en analyse, der undersøger skatteforholdene for forskellige personprofiler. Her konkluderes det, at skatten på ETF'ere ikke nødvendigvis er ugunstig, som mange ellers kunne fristes til at tro.
Det konkluderes, at investorerne i flere tilfælde ville have været bedre tjent med, at vælge en udenlandsk fond og være underlagt de skatteregler som er forbundet hermed - netop som det er tilfældet med ETF'ere, fremfor en dansk investeringsforening.
Læs artiklen fra Morningstar her.

ETF'ere i et selskabsdepot (ApS, A/S mv.)
Gevinster på ETF’ere medregnes i selskabets indkomst. Tab fratrækkes ligeledes i selskabsindkomsten. Som for privatpersoner opgøres gevinst og tab i henhold til lagerprincippet.

Indberetning til Skat:
Du skal som privatperson ikke selv indberette eventuelle gevinster/tab for dine ETF'ere i NORD's partnerbank. Disse indberettes automatisk til Skat af NORD's partnerbank og fremgår af din selvangivelse. Det anbefales dog, at du kontrollerer oplysningerne, når du kan se dem på Skats hjemmeside.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORD.investments A/S er en teknologi- og marketingvirksomhed. Bankservices og formuepleje leveres af NORDs partnerbank Københavns Andelskasse. NORD.investments A/S yder derfor hverken investerings- eller skatterådgivning.

Fandt du dit svar?