Nye og bedre skatteregler for ETF'ere
Folketinget har d. 24 januar 2019 vedtaget ændringer i beskatningen af investeringsfonde, som en del af erhvervspakken. Det bliver mere attraktivt at investere i visse aktiebaserede investeringsselskaber, der fra næste år (år 2020) beskattes som aktieindkomst, ligesom de danske investeringsforeninger bliver i dag. Læs mere om de nye skatteregler her. Vi bestræber os på, at du via NORD bliver investeret i de aktiebaserede fonde, der fra 2020 af beskattes som aktieindkomst.

ETF'ere i et almindeligt opsparingsdepot (frie midler)

Hvis du investerer i ETF'ere for frie midler enten selv eller eksempelvis via NORD, bliver afkast beskattet hvert år som kapitalindkomstskat (hvilket eksempelvis renteindtægter også gør) fremfor aktieindkomstskat, da en ETF i skattemæssig forstand opfattes som en udenlandsk investeringsforening - også selvom du ikke har solgt og realiseret eventuelt afkast. ETF'ere bliver altså på nuværende tidspunkt beskattet efter lagerprincippet. Tab kan modregnes eventuelle positive kapitalindkomster. Ens nettokapitalindkomst er den man ender med at blive beskattet af. Nettokapitalindkomsten er ens positive kapitalindkomst for året fratrukket ens negative kapitalindkomst for året. Er ens nettokapitalindkomst negativ for året, så vil du isoleret set for den negative nettokapitalindkomst, få fradrag i skatten for samme år.

Kapitalindkomstskatten afhænger altså af dine personlige indtægtsforhold.
Du kan læse om de gældende skattesatser for kapitalindkomst her.

Mange danskere har eksempelvis lån og renteudgifter, de kan trække fra, hvorfor de i mange tilfælde med fordel kan investere i ETF’ere for frie midler.

Det uafhængige institut Morningstar, har lavet en analyse, der undersøger skatteforholdene for forskellige personprofiler. Her konkluderes det, at skatten på ETF'ere ikke nødvendigvis er ugunstig, som mange ellers kunne fristes til at tro.
Det konkluderes, at investorerne i flere tilfælde ville have været bedre tjent med, at vælge en udenlandsk fond og være underlagt de skatteregler som er forbundet hermed - netop som det er tilfældet med ETF'ere, fremfor en dansk investeringsforening.
Læs artiklen fra Morningstar her.

ETF'ere i et selskabsdepot (ApS, A/S mv.)
Gevinster på ETF’ere medregnes i selskabets indkomst. Tab fratrækkes ligeledes i selskabsindkomsten. Som for privatpersoner opgøres gevinst og tab i henhold til lagerprincippet.

Indberetning til Skat:
Du skal som privatperson ikke selv indberette eventuelle gevinster/tab for dine ETF'ere via NORD's partnerbank, Saxo Bank. Disse indberettes automatisk til Skat af Saxo Bank og fremgår af din selvangivelse. Det anbefales dog, at du kontrollerer oplysningerne, når du kan se dem på Skats hjemmeside.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?