Aktivallokeringen er den overordnede procentvise fordeling af værdipapirerne i din portefølje. Altså den procentvise fordeling mellem f.eks. aktier, obligationer og fast ejendom.

De konkrete aktivklasser der anvendes til din porteføljesammensætning, er henholdsvis obligationer, aktier & fast ejendom. 

Der aktivallokeres optimalt for at opnå det største risikojusterede afkast på porteføljerne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?