De otte fonde (ETF'ere) partnerbanken investerer i, er alle akkumulerende fonde - dvs. ingen af dem udbetaler udbytte til investeringsbevishaverne.

Fondene modtager dog stadigvæk udbytte fra mange af deres underliggende værdipapirer og disse reinvesteres løbende i de respektive fonde.

*Information på NORDs hjemmeside læses på eget ansvar og kan ikke stå alene uden NORDs investeringsrådgivning. NORD er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager på baggrund af informationer fra hjemmesiden. Det samme gælder enhver anden anvendelse af informationerne fra hjemmesiden. NORD bestræber sig efter bedste evne på at holde hjemmesiden opdateret, korrekt og fejlfri, men påtager sig ingen garantier for, at informationerne på hjemmesiden er korrekte og fejlfri.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Fandt du dit svar?