De ETF'ere, der anvendes af via NORD's løsning, screenes ikke for Enviromental (miljø), Social (Sociale) eller Govenance-faktorer. Det betyder, at fondene kan investere uhensigtsmæssigt i forhold til ESG, da selskaber ikke aktivt fravælges i indeksene. 

Men det betyder ikke, at der overhovedet ikke tages stilling til ESG-faktorerne.

Populært sagt er der 2 måder at håndtere ESG spørgsmål på:

(i) man fravælger de selskaber, der ikke lever op til de krav man stiller til E, S og/eller G-spørgsmål i porteføljen. Man undgår selskaberne ved simpelthen ikke at investere i dem.

(ii) i stedet for at undgå at investere i selskaberne, går man i direkte dialog med de pågældende selskaber, på de områder, hvor man mener der er et reelt problem, og gør sin aktionærmæssige indflydelse gældende, for derved at få dem til at forbedre sig eller deres produkt, på de områder hvor der er problemer.
Selskaberne har en tendens til at lytte til hvad de store aktionærer mener, og deraf kan der komme reelle forbedringer ud af det.
De samfundsmæssige konsekvenser af at ”engage”, som det hedder, kan være meget positive og bidrage til en samfundsmæssige gevinst. 

Blackrock og deres iShares-indeksfonde, der anvendes af NORD'S partnerbank i porteføljerne, arbejder intensivt og struktureret med ESG spørgsmålene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORDs FAQ er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

 

Fandt du dit svar?